„Искабул” АД разполага високопроизводителни машини за заваряване CV 420 с водно охлаждане и газова защита. Това дава добри възможности за заваряването и сглобяването на различни стоманени елементи и продукти.

Висококвалифицираните заварчици на фирмата са специализирани в изработването на печки за камини, включително с водни ризи, котли, както и елементи за строителството, транспорта, селското стопанство и други.