ПАРТНЬОРИ

ИСКАБУЛ АД

ИСКАБУЛ АД изпълнява стандартни и специфични поръчки на клиенти. Компанията произвежда метални конструкции от стомана за

  • бита;
  • строителството;
  • минната промишленост;
  • транспорта;
  • селското стопанство;
  • други.

Партньори