ПРОДУКТИ

ИСКАБУЛ АД

ИСКАБУЛ АД предлага стоманени контейнери за отпадъци от бита и строителството, от стъкло, зелени отпадъци, едрогабаритни и несортирани отпадъци.

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ​

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ​