ИСКАБУЛ АД разполага със струг – РМ 6241 L=1000 mm.