ИСКАБУЛ АД работи с колонни пробивни машини ПК-031.