„Искабул” АД разполага с:
Два абканта

  • DURMA E2590 със CNC управление – до 90 т, с дължина от L=2550 мм
  • LOD D200 – до 10 мм, с дължина от L=4000 мм

Три Тривалови листоогъващи машини:

  • DURMA със CNC управление–до 6 мм; L=1280 мм
  • До 5мм дебела стомана. Работната й дължина е до 1200 мм и мин. огъване на Ø 120.
  • До 10 мм дебела стомана. Работната й дължина е до 2000 мм и мин. огъване на Ø 250