КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ИСКАБУЛ АД

ИСКАБУЛ АД предлага стоманени контейнери за отпадъци от бита и строителството, от стъкло, зелени отпадъци, едрогабаритни и несортирани отпадъци.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

КОНТЕЙНЕРИ
ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Контейнерите за битови отпадъци са тип „Бобър“ с вместимост 1100 л и за разделно събиране тип „Ракла“ с вместимост от 660 л до 1100 л.

Контейнерите са изработени изцяло по европейските стандарти: EN ISO 840 – 5, EN ISO 840 – 6; тип „Ракла“ отговаря и на EN ISO 840 – 2, а тип „Бобър“ – EN ISO 840 – 3. Поцинковането отговаря на стандарт EN ISO 1461:2009.

Контейнерите могат да бъдат обслужвани от коли, отговарящи на стандарт EN 1501-01 или еквивалент. Това ги прави удобни за употреба както за битови, така и за комунални дейности.

По заявка на клиента може да се добави:

 • педал за крачно отваряне на капака;
 • хартиен или пластмасов надпис и/или фирмен знак

 

Технически характеристики на контейнерите за

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ТИП РАКЛА

 • Вместимост: от 660 л до 1100 л
 • Височина: 1400 мм
 • Дължина: 1370 мм
 • Ширина: 1000 мм
 • Товароносимост: 440 кг
 • Дебелина на ламарина: 1.5 мм
 • Конзоли за захващане на колелата: 4 мм
 • Венец за капака: 2 мм
 • Дъно: плоско, правоъгълно
 • Цвят на пластмасовият капак: зелен, син, жълт
 • Опция за метален капак
 • Диаметър на колелата: 200 мм

ТИП БОБЪР

 • Вместимост: 1100 л
 • Височина: 1440 мм
 • Дължина: 1370 мм
 • Ширина: 1050 мм
 • Товароносимост: 440 кг
 • Корпус: 1.5 мм
 • Рамо: 2.0 мм
 • Буфери: 3.0 мм
 • Конзоли за захващане на колелата: 4.0 мм
 • Капак: куполовиден
 • Диаметър на колелата: 200 мм