Искабул” АД разполага с дробинкоструйна машина RT 1500-2 с:

– диаметър на масата – 1500 мм,
– максимална височина на обработвания детайл – 1000 мм.

Постига безупречно почистване на металните повърхности.