„Искабул” АД разполага с участък за изпитване на бойлери под налягане, както и с монтажен участък.