Фирма „ИСКАБУЛ“ АД произвежда контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ с вместимост 1100 л. и за разделно събиране тип „Ракла“ с вместимост от 660 л. до 1100 л.

Контейнерите са изработени изцяло по европейските стандарти: EN ISO 840 – 5, EN ISO 840 – 6, като тип „Ракла“ отговаря и на EN ISO 840 – 2, а тип „Бобър“ – EN ISO 840 – 3. Поцинковането отговаря на стандарт EN ISO 1461:2009.

Могат да бъдат обслужени от коли отговарящи на стандарт EN 1501-01 или еквивалент. Това ги прави удобни за употреба както за битови, така и за комунални дейности.

По заявка на клиента може да се добави:

  • педал за крачно отваряне на капака;
  • хартиен или пластмасов надпис и/или фирмен знак

ВИЖ техническите характеристики тук.