Възможностите за рязане на „Искабул“ АД се допълват от машината за газово рязане Zinsner 1211 с оптическо координатно управление и възможност за бързото ръчно позициониране.

Машината реже детайли с дебелина на материала от 6-100 мм на много конкурентни цени. Ефективният работен обхват на масата е 1500 х 6000 мм.