Контакти

Дупница 2600,
ул. Саморанска 80
Тел.: 0701 5 11 52
Тел./факс: 0701 5 11 53

д-р Нено Димов
изпълнителен директор
мобилен 0888 90 54 64
e-mail: n.dimov [at] iskabul.com

Инж. Йордан Димитров
Производствен директор
Мобилен: 0889 84 15 89
e-mail: j.dimitrov [at] iskabul.com